M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

CAV ombyggnadssats (Parker Racor)

Racor CAV ombyggnadssats ger dig möjlighet att mycket enkelt bygga om ditt CAV-filter till ett Racorfilter med Spin-on filterelement med 99% vattenavskiljning.

Vatten i diesel- eller bensintanken är omöjligt att undvika. Kondensvatten bildas både under sommaren och vid vinteruppläggningen. Vattnet skadar bränslesystemet och kan ge upphov till driftstörningar på Din motor. Racor filter tar effektivt bort >99% av allt vatten medan många andra fabrikat ligger på ca 60%.

Du kan nu mycket enkelt bygga om ditt CAV-Volvo-Delphi-Lucas till ett otroligt effektivt Racor Spin-On filter med denna ombyggnadssats. Glöm alla tidigare krångliga, söliga filterbyten, nu blir det mycket enklare och bättre!

TopContent: Product (11047)
Default.Master