M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

grotamar® 82

GrotaMar82 Schulke

grotamar® 82 stoppar tillväxt av bakterier, alger och svampar i bränsletankar.

En mycket liten mängd vatten i en dieseltank är tillräckligt för att starta tillväxt av mikroorganismer. Mikroorganismerna kan fördubblas i hög hastighet och forma slem, så kallade ”dieseldjur”, som sprider sig in i bränslesystemet. Detta kan ge motorproblem som ett resultat av att filter, slangar och spridare blockeras och korroderar.

Mikroorganismer som finns i vatten kan blandas med bränslet när som helst på väg från raffinaderi till din båt. Varm och fuktig miljö bildar kondens i bränsletanken och kondenseras ut i bränslet när det blir kallt. Detta skapar en gynnsam miljö för bakterierna att växa i.

grotamar® 82 tillsätts direkt i bränslet och angriper alla typer av bakterier och svampar. Med kontinuerlig behandling slipper du onödiga driftproblem och filterbyten.

  • Effektivt korrosionsskydd
  • Kontrollerar och stoppar all mikrobiologisk tillväxt
  • Ekonomiskt långtidsskydd av tank, ledningar och motor
  • Levereras med barnsäker förslutning och är godkänd enligt EU-standard
  • Normal dosering: 25 ml/100 liter
  • 200 ml räcker till 800 liter bränsle, 1 liter räcker till 4000 liter bränsle

Dags att rengöra bränsletanken
Artikel från Praktiskt Båtägande nr 12, 2009

Använd biocider säkert. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Kontakta oss för säkerhetsdatablad.

TopContent: Product (12056)
Default.Master