M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Centrifugalpumpar - typ FPM / FSM

Centrifugalpump FPM-FSM, Fristam Pumpen

Särskilt lämpad för överföring av giftiga, farliga och miljöfarliga ämnen. Dessa magnetkopplade pumpar är konstruerade för applikationer med särskilda säkerhetskrav. 

  • Den öppna impellern är kopplad till drivenheten via en kontaktfri magnetkoppling.
  • Produktutrymmet är hermetiskt förslutet från omgivningen genom en kapsling.
  • Fristam FSM finns tillgänglig som dispergeringspump med en kombination av rotor och stator som producerar homogeniserade flerfasprodukter av högsta kvalitet.
TopContent: ProductGroup (46721)
Default.Master