M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Mobil CIP

Mobil CIP

Effektiv, hygienisk och helautomatisk rengöring av processanläggningar

Mobil CIP-enhet för rengöring av processinstallationer inom livsmedelsindustrin. Utrustningen är utformad med maximal hänsyn till hygien. Den är lätt att flytta och kan därför användas för flera olika utrustningar. Den kan även användas som en flexibel förlängning till ett fast rengöringssystem för specifika eller mindre vanliga rengöringsprocesser. Rengöringen baseras på Clean In Place (CIP)-principen: automatiskt och utan att behöva öppna eller demontera processutrustningen. Dessutom rengör det automatiska styrprogrammet alla tankar och rörledningar noggrant och med minimal förbrukning av energi, vatten och rengöringsmedel.

  • Optimal rengöring
  • Hygien: Design i enlighet med gällande normer för hygien, minskad risk för kontaminering
  • Kvalitet: Mätbar, reproducerbar och spårbar rengöring
  • Produktivitet: Snabbare rengöring, längre installationslivslängd och färre stopp
  • Lätt att använda: Lätt att flytta, ansluta och använda
  • Hållbarhet: Optimalt utnyttjande av energi, vatten och rengöringsmedel
TopContent: ProductGroup (1110831)
Default.Master