M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Homogenisator (FrymaKoruma)

2017

Homogenisatorhuset består av två zoner; blandnings-/dispergeringszon och skärzon. Blandnings-/dispergeringszonen består av en blandnings-/matningspropeller samt en perforerad dispergeringsskiva och i skärzonen finns ett tandat rotor/stator-system. Tack vare rotor/stator-systemets konstruktion erhålls förutom höga skärkrafter också en mycket effektiv pumpverkan.

Rotor/stator-systemet finns i ett stort antal olika utföranden (olika tandningar) för att uppnå optimal funktion för olika produkter.

Homogenisatorn används främst inom livsmedels- (t ex  såser, majonnäs, dressingar), läkemedels/kroppsvårds- (t ex salvor, geler, krämer) och kemiindustrin (olika emulsioner och suspensioner).

  • Enkelt handhavande
  • Hygienisk design
  • CIP/SIP
  • Kapaciteter upp till ca 85 000 liter/tim
  • Droppstorlek ner till 1 mm

Funktionsbild

TopContent: ProductGroup (8821)
Default.Master