M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kolloidkvarnar typ MZ (FrymaKoruma)

2017

Ett flertal olika malsatser (rotor/stator) och den steglöst inställbara malspalten ger ett mycket brett användningsområde inom t ex läkemedels- och livsmedelsindustrin. Kapaciteter från 100 kg/h till 40.000 kg/h.

  • Enkelt handhavande
  • Lätt att rengöra
  • Hög reproducerbarhet
  • Minimala produktförluster
  • Robust och enkel konstruktion

Funktionsbild

TopContent: ProductGroup (8821)
Default.Master