M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Dosersystem

Dosersystem - standardiserat kompakt dosersystem för väggmontage (CVD)

Kan användas överallt där man inte kräver komplexa och dyra doseringsprocesser utan bara en kontrollerad och exakt vätskedosering i en process eller i ett annat medium. Den helt modulära designen möjliggör användning av standardiserade komponenter som kan anpassas för individuella doseringskrav. Tillgänglig med många olika tillbehör.

Egenskaper:

 • Högsta noggrannhet
 • Hög driftsäkerhet
 • Material av hög kvalitet
 • Enkel att använda
 • Flexibel styrning
 • Låga driftskostnader
 • Kontinuerlig drift
 • Kompakt design
 • Speciellt lämplig för utrymmesbesparande väggmontering


Dosersystem - standardiserad kompakt doserstation för golvmontage (CVT)

Effektiv och enkel lösning med enkel installation och underhåll. Kompakt konstruktion med t.ex. en integrerad behållare för dosering, beredning och lagring av relevant medium. Hög flexibilitet gör att enheten lätt kan anpassas för nya doseringsprocesser.

Egenskaper:

 • Den senaste pumptekniken
 • Standardiserade doseringstankar
 • Högsta noggrannhet
 • Flexibel styrning
 • Hög driftsäkerhet
 • Material av hög kvalitet
 • Enkel att använda
 • Kompakt design
TopContent: ProductGroup (18573)
Default.Master