M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Axiell droppavskiljare DTA (Körting)

Droppavskiljare, Körting

Inkommande gas sätts i kraftig rotation m.h.a. en turbulensgenerator, vilket får dropparna att slungas utåt mot separatorns vägg. Denna vägg är formad som ett spiralrör, där dropparna fångas upp och bildar en vätskefilm som strömmar neråt, motströms gasflödet. Denna egenskap säkerställer en effektiv sköljning av separatorn under drift, vilket innebär en underhållsfri och störningssäker drift. Avskiljarna finns i storlekar DN 200 till DN 3000 vilket motsvarar flöden på 150-200 000 m³/h.

  • För scrubber- och vakuumanläggningar
  • Kondensavskiljare i skorstenar
  • Indunstningsanläggningar
  • Separation av svåra produkter
  • Tillverkas i en mängd olika material
TopContent: ProductGroup (9625)
Default.Master