M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

DEMISTER droppavskiljare

Demister™ droppavskiljare samlar i huvudsak 100% av alla vätskepartiklar på 2-5 mikrometer i diameter, beroende på processparametrar och driftsförhållanden.

  • Lätt att installera i all processutrustning
  • Mest kostnadseffektiva lösningen när utrustningsstorlekar fastställs av andra krav
  • Hög effektivitet med lågt tryckfall
  • Akut leverans tillgänglig
TopContent: ProductGroup (9625)
Default.Master