M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

FLEXICHEVRON droppavskiljare

FLEXICHEVRON® droppavskiljare samlar 100% av alla partiklar större än 8-40 mikron i diameter, beroende på processparametrar och driftsförhållanden.

  • Perfekt för orena applikationer
  • Vertikalt eller horisontellt flödesmönster
  • Lägsta tryckfall av alla typer av droppavskiljare
  • Höga vätskebelastningar
  • God turndown-egenskaper
TopContent: ProductGroup (9625)
Default.Master