M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

FLEXIFIBER droppavskiljare

FLEXIFIBER® droppavskiljare samlar upp 99,95% eller mer av submikrona vätskeformiga partiklar, beroende på processparametrar och driftsförhållanden.

  • Minska eller eliminera synliga rökgasplymer
  • Obegränsad turndown från designkapacitet
  • Kan utformas för mycket lågt tryckfall
  • Interchange med befintlig fiberbädd-utrustning
  • Fångar submikrona droppar på 0,1 mikron eller mindre
TopContent: ProductGroup (9625)
Default.Master