M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Ångstrålejektor (Körting)

Ångstråleejektorer används för pumpning, transport och cirkulation av vätskor. Som drivmedium används ånga som kondenserar i det pumpade mediet och därmed värms detta upp.

Applikationer:
Användas för att pumpa förorenade vätskor som också kan innehålla partiklar, smutsvatten från avlopp och drängropar, oljerester från oljetankar, pappersmassa, lut, syror, ammoniaklösning m.m.
Används även som brandpumpar, kondensatpumpar och djupbrunnspumpar.

Inga rörliga delar - inget underhåll - hög driftsäkerhet

  • Litet platsbehov
  • Låg investeringskostnad
  • Tillverkas i många olika material t ex GG; GGG; syrafast; titan; PVC; och PP .
TopContent: ProductGroup (8823)
Default.Master