M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Ejektor för fasta partiklar (Körting)

En vätska används som drivmedia för att transportera fasta partiklar. Antingen introduceras partiklarna via en tratt eller sugs direkt in. En enkel och driftsäker lösning för ett flertal applikationer.

  • Transport av filtreringsmaterial såsom aktivt kol, sand m.m.
  • Inblandning och lösning av salter i vatten.
  • Transport av pulver direkt från storsäcktömmare vidare i processen.
TopContent: ProductGroup (8823)
Default.Master