M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Gasstrålekompressor (Körting)

Gasstrålekompressorer använder gas som drivmedium för att komprimera gaser eller ångor med stora tryckdifferenser.  Vid varierande kapacitet finns kompressorn i ett utförande med reglerbar drivdysa.

Applikationer: 
Blandning propan/butan med luft 
Transport och blandning av naturgas
Vid lastning av oljeprodukter för att förhindra emissioner samt gaslagringsanläggningar.

Inga rörliga delar - inget underhåll - hög driftsäkerhet

  • Okänslig för igensättning
  • Litet platsbehov
  • Låg investeringskostnad
  • Tillverkas i många olika material t ex GG; GGG; syrafast; titan; PVC; PP mm.
TopContent: ProductGroup (8823)
Default.Master