M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Termokompressor, ejektor (Körting)

Körtings termokompressorer använder ånga som drivmedium för att komprimera gaser och/eller ångor med stora tryckdifferenser. Dessa ejektorer både som reglerbara och icke reglerbara.

Applikationer:
Ång- och kondensatsystem i pappersmaskinens torkparti
I indunstningsanläggningar för mjölk och fruktjuicer
För värmning av destillationskolonner
För återvinning av ånga i olika kokprocesser
För att öka ångtrycket i medeltrycksystem m.m.

För varierande kapacitet finns termokompressorn även i ett utförande med reglerbar drivdysa, vilket ger lägre drivångförbrukning jämfört med ventilreglering.

  • Hög driftsäkerhet och lågt underhåll
  • Individuell prestandakurva för varje termokompressor
  • Utbytbar drivdysa ej svetsad konstruktion
  • Låg investeringskostnad
TopContent: ProductGroup (8823)
Default.Master