M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vätskestrålejektor (Körting)

I en vätskestrålejektor används en vätska oftast vatten för att suga och transportera en annan vätska. P.g.a. hög turbulens blandas de båda vätskorna effektivt med varandra.

Applikationer:
Pumpning och samtidig spädning av lut och syror inom vattenbehandling
Pumpning och blandning av olika vätskor i kemiindustrin
Nödtömning av pumpgropar
Inblandning och dosering av additiv
Boosterpump till centrifugalpump vid ogynnsamma sugförhållanden

Inga rörliga delar - inget underhåll - hög driftsäkerhet

  • Litet platsbehov
  • Låg investeringskostnad
  • Tillverkas i många olika material t ex GG; GGG; syrafast; titan; PVC; och PP .
TopContent: ProductGroup (8823)
Default.Master