M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

hotLAN – smältlimsetikettering

hotLAN, Langguth

Smältlimsapplicering används när minimal limkonsumtion och maximal flexibilitet skall uppnås för att reducera kostnader i produktionslinjen. Endast en maskin behövs för att etikettera alla typer av etiketter på alla typer av förpackningar med minimal limförbrukning.

hotLAN 310: För smältlimsetikettering av cylindriska och dimensionsstabila förpackningar

hotLAN 330: För smältlimsetikettering av cylindriska, rektangulära och ovala förpackningar

TopContent: ProductGroup (10783)
Default.Master