M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Återvinningssystem för fackelgas

Reservdelar, JohnZink

Avancerade återvinningssystem för fackelgas som gör det möjligt att minimera fackling. Återvinning av gas som går till facklan ger mindre utsläpp samt återanvändning av värdefullt bränsle och råmaterial.

Vi erbjuder:

  • Systemkonstruktion, tillverkning och idrifttagning
  • Teknisk rådgivning och studier
  • Val av kompressor

Användningsområden:

  • Petrokemi och raff
  • Gasbehandling och NGL-anläggningar
  • Återvinning av utsläpp från kemikalielagring

Service:

  • John Zinks servicetekniker identifierar problem med utrustningen, gör en beställningslista med reservdelar och skapar en underhållsplan för era driftstopp. Först inspekterar de varje brännare och identifierar eventuella skador eller problem med utrustningen. Därefter rekommenderar de lösningar för att optimera driften.
  • Felsökning. John Zinks servicetekniker kontrollerar utrustning och rekommenderar underhåll och ny teknik för att förbättra brännaren och minska bränslekostnader.
  • Reservdelar och support. De hjälper till att upptäcka brister i underhållet innan de uppstår och erbjuder dygnet-runt-support och akutleverans av reservdelar.
TopContent: ProductGroup (46781)
Default.Master