M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Inline fotometer

Optek inline-instrument mäter färg exakt och tillförlitligt. Genom att använda Optek fotometrar i applikationer som dosering av flockningsmedel kan man minska kostnader och kemikalieförbrukning.

Enkel installation, enkelt handhavande och minimalt underhåll.

Fakta

  • Mätning på råvatten 0-250 HAZEN (mg Pt/L)
  • Mätning på behandlat vatten 0-50 HAZEN (mgPt/L)
TopContent: ProductGroup (43057)
Default.Master