M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Sprutfilter

Steril sprutfiltrering för engångsbruk.

Sprutfilter som är utmärkta att använda då en snabb, enkel och pålitlig filtrering av små till mellanstora flöden önskas. Dessa engångssprutfilter är färdiga att använda direkt och detta har gjort dem väldigt populära i laboratorier runt om i världen. Anledningen till detta är med sprutfilter behövs inga tid ödslande moment som utbyte av filter och rengöring av utrustning, vilket gör att arbetet på laboratoriet blir mer effektivt.

Användningsområden:

  • Sterilfiltrering
  • Provrengöring
  • Partikelavlägsning
  • Steril avluftning

Egenskaper:

  • Låg adsorption
  • Överlägset flöde
  • Hög total genomströmning
  • Partikelfri
  • Enkel identifiering av porstorlek
  • PVC-fri
TopContent: ProductGroup (10964)
Default.Master