M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Filterhållare för vakuum och tryck

Vakuumfiltrering, Advantec 2017

Vakkumfilterenheter från Sartorius och Advantec MFS

Vakuumfiltrering används främst inom mikrobiologisk och analytiska procedurer som innebär insamling av en partikel (bakterier, utfällning, etc.) från en vätskesuspension. Vätska hälls i en tratt och passerar genom ett filter, som kvarhåller partikeln, och filtratet kan samlas i en filterkolv, direkt eller via ett vakuumförgreningsrör. Tillämpning av vakuum minskar processtiden jämfört med gravitationsflöde.

Tryckfilterenheter används vid ultrarengöring eller sterilisering av vätskor eller gaser. Med ett högre differentialtryck kan högre flöden skapas för en snabbare filtrering. Slutet system gör att kontaminering undviks. Finns i materialen rostfritt stål, polypropylen och PTFE.

TopContent: ProductGroup (10964)
Default.Master