M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

CanFil backspolande filter

CanFil, Lenzing

CANFIL är ett helautomatiskt backspolande filter för filtrering ner till 50µm för höga flöden med små partikelmängder.

CanFil filtrerar kontinuerligt enligt ytfiltreringsprincipen.

Bortfiltrerade partiklar fastnar antingen på en metallfiberduk eller på ett kilformat gallernät. När förutbestämd partikelmängd uppnåtts startar en backspolningscykel. Med hjälp av en mindre mängd media rensas filtret under pågående och obruten filtrering.

Fördelar:

  • Filtrering från 3000 µm ner till 50 µm
  • Högtrycksversion upp till 40 bar
  • Stor flödeskapacitet upp till 10.000 m3/h
  • Lågt tryckfall över filtret
  • Backspolning under pågående och oavbruten filtrering
  • Låg drifts- och underhålls- kostnad
  • Minimal mängd mediaförlust vid backspolning via optimal design
  • Långa filtreringsintervaller
  • Helt slutet system

Media Vatten: Processvatten, älv- sjö och å-vatten,  kylvatten, cirkulerande system, avfallsvatten, tvättvatten, källvatten

TopContent: ProductGroup (11015)
Default.Master