M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

OptiFil backspolande filter

OptiFil, Lenzing

OPTIFIL är ett helautomatiskt backspolande filter ner till 1µm för fin och mikrofiltrering.

OptiFil filtrerar som ett djupfilter, ytfilter eller kakfilter beroende på förutsättningarna hos dig som användare.

Partiklar av olika storlek fastnar antingen inuti en filterduk eller på ytan i ett gallernät av metall. När förutbestämd partikelmängd uppnåtts startar en backspolningscykel. Med hjälp av en mindre mängd media rensas filtret under pågående och obruten filtrering.

Fördelar:

 • Filtrering från 100 µm ner till 1 µm
 • Hög partikelbelastning jämfört med andra motsvarande filter
 • Stor flödeskapacitet
 • Högsta filtreringseffektivitet
 • Backspolning under pågående och oavbruten filtrering
 • Låg drifts- och underhållskostnad
 • Kombinerbara till i princip alla flödesbehov
 • Standardversion är för 10 bar, högre tryck på förfrågan
 • Platsbesparande design med enkel åtkomst
 • Helt slutet system

Exempel på media:

 • Kemikalier: syror, lut, lösningsmedel, hartser, färg
 • Vatten: Process, älv, å, sjö, dricks, avjoniserat, kyl, cirkulerande, avfalls
 • Olja: Mineralolja, syntetolja, hydraulikolja, smörjolja, växellådsolja m.m.
TopContent: ProductGroup (11015)
Default.Master