M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ViscoFil backspolande filter

ViscoFil, Lenzing

VISCOFIL är ett helautomatiskt backspolande filter ner till 3µm för medel eller hög viskösa media.

ViscoFil filtrerar kontinuerligt enligt djupfiltreringsprincipen.

Partiklar av olika storlek fastnar i en vävd metallfiberduk . När förutbestämd partikelmängd uppnåtts startar en backspolningscykel. Med hjälp av en mindre mängd media rensas filtret under pågående och obruten filtrering.

Fördelar:

 • Filtrering från 100 µm ner till 3 µm
 • Utmärkt filtrering av gelpartiklar
 • Hög partikelbelastning jämfört med andra motsvarande filter
 • Stor flödeskapacitet
 • Högsta filtreringseffektivitet
 • Backspolning under pågående och oavbruten filtrering
 • Minimala mediaförluster tack vare patenterat regenereringssystem
 • Låg drifts- och underhålls- kostnad
 • Byggbara till i princip alla flödesbehov
 • Standardversion är för 16 bar och 25 bar, högre tryck på förfrågan
 • Platsbesparande design med enkel åtkomst • helt slutet system

Media:

Högviskösa medier såsom; Harts, lack, petrokemiska produkter, mjukost, honung, sirap, gelatin

 

TopContent: ProductGroup (11015)
Default.Master