M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Ergonomisk filterställning

Ergonomisk filterställning

Vi har förenklat bytet av aktivt kol vilket innebär att du inte behöver lyfta fler tunga 20-kilos kolbehållare ur filterhusen. Vår senaste produktutveckling gör det mycket enklare att byta det aktiva kolet i reningssystemet samtidigt som tiden mellan bytena förlängs.

Slut en plastsäck runt toppen av behållarna och tippa kolet direkt ner i säcken. De nya behållarna innehåller dubbelt så mycket kol men stativet gör det möjligt att vrida behållarna 180 grader. Då slipper man de tunga lyften och sliter inte på axlar och armar.

Bäst är att på kvällen öppna luftningsventilerna och dräneringsventilen så att vattnet i behållarna dräneras under natten. På detta sätt slipper man mycket vatten i den förbrukade kolmassan.

TopContent: Product (16069)
Default.Master