M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Fillflex Split Trolly

Fillflex Split Trolly är en kraftfull maskin som i standardutförande är utrustad med en lobrotorpump, motor och styrskåp ihopbyggt till en kompakt, mobil enhet färdig att använda utan installation. Används t.ex. när pumparna på Fillflex Compact har för låg kapacitet eller när trögflytande produkter och produkter med fasta bitar skall fyllas. Avsedd för halvautomatisk drift eller vid transportband.

TopContent: ProductGroup (52110)
Default.Master