M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Fillflex Split Wall

Fillflex Split Wall

Hos Fillflex Split Wall är styrskåpet helt separerat från motor-/pumpenheten. Styrskåpet kombineras med lämplig pump och kan anpassas till i stort sett alla typer av fyllningar.

TopContent: ProductGroup (52110)
Default.Master