M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Pumpar till Fillflex Split Wall

Lobrotorpump FL, Fristam Pumpen

Även om både Fillflex Compact och Split Mobil kan förses med olika pumpar, finns det verkligt stora urvalet till Fillflex Split Wall. Eftersom motor-/pumpdelen här är separerad från styrskåpet, har du mycket stor frihet att välja just den pumptyp och -storlek som passar dig.

TopContent: ProductGroup (52110)
Default.Master