M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Flödesmätare DGN95F och nivåmätare F360/F10/H0,5D/P3

Flödesmätare DGN95F

DGN95F är ett programmerbart flödesinstrument från Sfere för användning vid flödesmätning ansluten till nivå- eller flödesgivare med analog ström- eller spänningsutgång.

F360/F10/H0,5D/P3 från PSM är en hydrostatisk nivåmätare för öppna system och används tillsammans med flödesinstrument DGN95F för mätning i t.ex. skibord och parshallrännor.

Flödeslinjär analog utsignal samt 2 eller 4 reläutgångar individuellt konfiguerbara som puls- eller gränsvärde.

För användning med alla typer av 2-trådsmatade flödesgivare, t.ex. typ 360/F eller ultraljudsgivare SF-SB-2 m.fl.

TopContent: ProductGroup (9005)
Default.Master