M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Ultraljuds löptidsmätare Ultraflo U3000 / U4000


Mätning kan ske på alla vanligen förekommande ledningsmaterial från DN 13-5000 mm på media som kan överföra ultraljud. Även vätskor innehållande mindre andel fasta partiklar är mätbara (< 2%).

Information om rörledningens dimension och material samt mätmedia konfigureras i den tillhörande mätförstärkaren. Flödet erhålles genom beräkning av rörinnerdiameter som multipliceras med den uppmätta hastigheten på mediat.

TopContent: ProductGroup (9005)
Default.Master