M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

B-ETA RING ® (plast)

B-eta® Ring™ är en förbättrad CMR-packning. Geometrin med omväxlande längd på "fingrarna" åstadkommer extra droppunkter som är viktiga för massutbytet mellan vätska och gas.

TopContent: ProductGroup (11195)
Default.Master