M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

B-ETA RING® (metall)

Packningen är en förbättrad CASCADE MINI RING med utökat antal droppunkter. Detta förbättrar bildandet av den viktiga vätskefilmen och därmed ökad masstransfer/effektivitet.

Ringens "fläns" ökar dessutom styvheten med minskad risk för kompression.

TopContent: ProductGroup (11195)
Default.Master