M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

CASCADE MINI-RINGS®CMR® (metall)

Packningen tenderar att positioneras med cylinderaxeln vertikalt i kolonnen. Detta minskar tryckfallet och förbättrar gas och vätskeflöden med avseende på kapacitet.

Cascade Mini Rings®, CMR® är en utveckling där Koch-Glitsch genom att ändra längd:diameter-förhållandet får ringen att orientera sig med sin cylindriska axel vertikalt. Framförallt minskar då tryckfallet över kolonnen medan exponeringen av packningens yta blir optimal.

TopContent: ProductGroup (11195)
Default.Master