M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

CASCADE MINI RING® (CMR™) (plast)

Denna ring har fördelen att orientera sig till största delen med den cylindriska axeln vertikalt. Detta främjar särskilt ett lågt tryckfall över kolonner.

TopContent: ProductGroup (11195)
Default.Master