M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ETAPAK® plast

ETAPAK, Koch-Glitsch 2017

Fyllkropp med stor ytarea som är speciellt designad för biologiska reningssystem.

Exempel på användningsområden:

  • BOD-reduktion
  • Nitrifikationsprocesser, inklusive fiskodling
  • Biologisk rening av avloppsvatten
  • Aerob eller anaerob behandling av effluenter

Hög kapacitet och effektivitet

Finns i två storlekar (120 och 210) som gör det möjligt att öka kapacitet och effektivitet baserad på applikationskrav.

Hög mekanisk styrka och UV-skydd

  • Hög mekanisk styrka ger utmärkt prestanda
  • UV-stabiliserat och kemiskt inert material som inte är giftigt för mikroorganismer och immunt mot svamp eller bakteriell nedbrytning.
TopContent: ProductGroup (11195)
Default.Master