M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

FLEXIRING® / Pallring (metall)

Rörkonceptet har öppnats upp med "fingrar" för högre kapacitet, tomvolym och separationseffekt.

Flexiring® är en förbättring av Raschig ring genom ökad kapacitet och minskat tryckfall. Dessutom utnyttjas ytan för massöverföring på ett effektivare sätt.

TopContent: ProductGroup (11195)
Default.Master