M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

HY-PAC® (metall)

Hy-pac® är en ytterligare förbättrad "pallring" med ökat antal fingrar, vilket är positivt för massutbytet. Hy-pac är dessutom förstyvad vilket minskar risken för kompression i högre bäddar.

TopContent: ProductGroup (11195)
Default.Master