M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

INTALOX® även kallad IMTP (metall)

Intalox® IMTP® har tillvaratagit erfarenheter från tidigare ringpackningar. Dess öppna sadelform med många droppunkter kombinerar ett lågt tryckfall med en effektiv yta för massutbyte. Koch-Glitschs IMTP® är idag kopierad i ett otal kolonner världen över för både destillation- och absorptionsändamål.

TopContent: ProductGroup (11195)
Default.Master