M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

INTALOX® ULTRA™ (metall)

INTALOX Ultra, Koch-Glitsch

Intalox Ultra har en separationseffekt motsvarande IMTP 40 och kapacitet av IMTP 50. Intalox Ultra är en av de mest yteffektiva ringpackningarna som finns på marknaden.

Intalox®Ultra är ett nytänkande inom området fyllkroppar för destillation och absorption. Med den mycket öppna men samtidigt rigida konstruktionen kan man höja kolonnens kapacitet med bibehållen effektivitet.

Med Intalox®Ultra:

  • minskas diametern för nya kolonner
  • reduceras energiförbrukningen vid kolonnrenoveringar
  • minskas skumbildningen i kolonnen
TopContent: ProductGroup (11195)
Default.Master