M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Pall- och IBC-fyllning, halvautomatisk

Pallfyllning: Slim Line Typ 6

Mycket prisvärda Slim Line pallfyllaren typ 6 som är baserad på Feiges modulsystem erbjuder dig en svängarmspallfyllare för fyllning av en pall åt gången. Pallen kan placeras på vågen både med en gaffellyftvagn eller gaffeltruck.

Alla huvudfunktioner för en gravimetrisk fyllningutrustning är konstruerade i en välbeprövad Feige kvalitet.

Slim Line pallfyllaren kan kompletteras med valfria tillbehör som integrerar ytterligare funktioner såsom öppning och stängning av behållare och borttagning av behållare.

Fördelar:

 • Mycket kostnadseffektiv lösning när man endast behöver själva fyllningen
 • Mycket kort leveranstid
 • Robust konstruktion
 • Enkel installation
 • Lätt att använda

 

IBC-fyllning: Slim Line Typ 8

Slim Line IBC-fyllare typ 8 är en fristående enhet för ekonomisk fyllning av IBC-behållare. Påmatning och borttagning av IBC-behållarna görs med gaffellyftvagn eller gaffeltruck.
Alla huvudfunktioner för en gravimetrisk fyllningutrustning är konstruerade i en väl beprövad Feige kvaliet. Många välbeprövade komponenter från Feigess modulsystem används så som t.ex. snabbverkande tryckbalanserade fyllningsventiler.

Fördelar:

 • Mycket kostnadseffektiv lösning när man endast behöver själva fyllningen
 • Mycket kort leveranstid
 • Robust konstruktion
 • Enkel installation
 • Lätt att använda

 

Pallfyllning: Advanced Line Typ 27

Advanced Line pallfyllningsmaskiner typ 27 är mycket flexibla fyllningssystem som utöver fyllning av fat på pall även kan användas för att fylla IBC-behållare med en höjd på upp till 1350 mm.
Maskinen har en stor räckvidd för fyllningslansen och säkerställer att alla öppningar kan nås oberoende av öppningarnas placering. Användningen av väl beprövade komponenter från Feiges modulsystem garanterar säkerhet och tillförlitlighet.

Fördelar:

 • Stor räckvidd för fyllningslansen
 • Lämplig lösning där hanteringen är möjlig endast från framsidan
 • Robust pelarkonstruktion
 • Enkel användning och hantering

 

IBC-fyllning: Advanced Line Typ 28

Advanced Line IBC-fyllningsutrustning typ 28 kan användas som en central huvudkomponent i en fyllningslinje med ett omfattande transportörsystem och ytterligare kringutrustning.
Advanced Line är ditt förstahandsval om ni önskar använda Feiges prisvärda system av standardkomponenter, undersystem och styrlogik och samtidigt önskar kundanpassade konstruktionen för att möta era specifika behov.

Fördelar:

 • Robust pelarkonstruktion
 • Upp till 255 recept med olika produkter och behållare kan lagras
 • Under ytan fyllning med lyft av fyllningslansen beroende på vikt, under sprundhål fyllning eller över ytan fyllning
 • Styrning av extern produktpump eller pilotventil ingår
 • Finns även i rostfritt utförande
TopContent: ProductGroup (9595)
Default.Master