M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Säckfyllare för ventilsäck - HAVER-ROTO-PACKER®

HAVER-ROTO-PACKER, Haver & Boecker

HAVER-ROTO-PACKER® är en roterande förpackningsmaskin som är utformad för att packa löst bulkmaterial vid hög hastighet på upp till 5600 säckar / tim. Maskinen är idealisk för att fylla alla typer av löst bulkmaterial i cement, byggmaterial, byggnadsmineral, kemi-och livsmedelsindustrin när höga packningshastigheter krävs.

HAVER-ROTO-PACKER® finns i olika storlekar och med olika antal fyllningsmunstycken (3 till 16). Med dagens krav på högre hastighet kan vi utrusta även en befintlig HAVER-ROTO-PACKER ® med ytterligare fyllningsmunstycken.

Vår nyaste ROTO-PACKER-generation, HAVER ROTOCLASSIC ®, har en modulär konstruktion. Varje fyllningsmunstycke är praktiskt taget en fullt fungerande enkelmunstyckes-fyllningsmaskin. För underhåll kan denna modul tas bort och fyllaren kan fortsätta att köra utan problem.

Även underhålls- och operatörsvänligheten har förbättrats avsevärt. Genom bara några handrörelser kan de viktigaste slitagedelarna bytas snabbt och enkelt. Maskinens kompakta design minskar behovet av utrymme. Förutom höga packningshastigheter säkerställer HAVER-tekniken också ren förpackningsdrift, minskade dammnivåer och minimal energiförbrukning.

Du kan bl.a. fylla följande produkter med HAVER-ROTO-PACKER®:

 • Cement
 • Mineraler
 • Gips
 • Kemiska produkter från byggbranschen
 • Murbruk
 • Specialkemikalier
 • Titandioxid
 • Stärkelse
 • Mjöl
 • Kakao

Dina fördelar i korthet:

 • Kontinuerlig höghastighetsfyllning med minimal dammnivå
 • Övergångar mellan 25 och 50-kg säck
 • Hög viktnoggrannhet
 • Underhålls- och operatörsvänlig
 • Hög renhet, minskade dammnivåer
 • Minskad energiförbrukning

TopContent: ProductGroup (13080)
Default.Master