'
M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Aseptisk fyllning/fördelning, skrivbordsmodell - PF6

PF6, Flexicon

PF6: Aseptisk fyllning/fördelning, skrivbordsmodell

 • Läkemedel
 • Diagnostik
 • Biofarmaceutisk
 • Engångsfyllning
 • Aseptisk vätskefyllning
 • Peristaltisk vätskefyllning
 • Ingen rengöringsvalidering
 • Enkelt produktbyte
 • Idealisk för små tillverkningsserier
 • Ingen korskontaminering
 • Hög fyllnadsprecision

Ingen korskontaminering genom peristaltisk fyllning: Genom att använda aseptisk fyllning kommer produkten endast i kontakt med den FDA-godkända slangen och fyllningsmunstycket.

Mätnoggrannhet: + / -0,5%. Den höga noggrannheten får man genom Flexicons unika peristaltiska fyllningssystem där ingen pulsering sker.

Fyllningsvolym: från 0,5 ml - 250 ml. Flexibiliteten och noggrannheten är bara en fråga om att välja rätt tubstorlek för något av de peristaltiska påfyllningssystemen.

Droppfri genom peristaltisk fyllning: Flexicons peristaltiska pumpar garanterar full kontroll ner till sista droppen. Alla vätskor kan styras antingen genom att sänka eller accelerera fyllningshastigheten.  

Produktbyte på mindre än en minut: Det peristaltiska fyllningssystemet gör produktbytet till en lätt uppgift, bara ta bort rören och munstycket och ersätt dem med nya.  

TopContent: ProductGroup (44826)
Default.Master