M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Patronfyllnings- och förslutningsmaskiner (Schwerdtel)

Maskinen matas normalt med högvisköst material från en press.

Operatören placerar manuellt patronen eller tuben på fyllningsröret och givaren ger klartecken för fyllningen att starta.

Maskinen är mycket lätt att hantera och står normalt på hjul för att kunna köras runt till olika blandare.

TopContent: ProductGroup (44845)
Default.Master