M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Gasåtervinningssystem

VRU, JohnZink

Gasåtervinningssystem (VRU) förhindrar att skadliga organiska föreningar (VOC) släpps ut i atmosfären under processer som omfattar överföring av flyktiga kolväten.

ADAB™-processen för gasåtervinning kombinerar fysisk adsorption med absorption för att återvinna kolväteångor och återför dem till förvaring. Återvinningen av kolväten som annars skulle gå till spillo via en förbränningsprocess ger en betydande avkastning på investering samtidigt som man minskar utsläppen.

Användningsområden:

  • Marina terminaler
  • Utsläpp vid utlastning av kemikalier till fartyg, tåg, fordon
  • Processutsläpp
  • Kemikalielagring utsläpp

Service:

  • John Zinks servicetekniker identifierar problem med utrustningen, gör en beställningslista med reservdelar och skapar en underhållsplan för era driftstopp. Först inspekterar de varje brännare och identifierar eventuella skador eller problem med utrustningen. Därefter rekommenderar de lösningar för att optimera driften.
  • Felsökning. John Zinks servicetekniker kontrollerar utrustning och rekommenderar underhåll och ny teknik för att förbättra brännaren och minska bränslekostnader.
  • Reservdelar och support. De hjälper till att upptäcka brister i underhållet innan de uppstår och erbjuder dygnet-runt-support och akutleverans av reservdelar.
TopContent: ProductGroup (46788)
Default.Master