M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Emaljerade reaktorer (3V Tech)

Reaktorerna finns tillgängliga från pilot/labskala upptill 32m3 reaktorer. Emaljreaktorerna kan utrustas med all kända mätparametrar såsom pH, rH, LF, tempemperatur, fyllnadskontroll, korrosionskontroll o.s.v.

  • Olika emaljer för olika applikationer
  • Effektiv omrörarteknik
  • Praktiska manluckor
  • Dykrör med flera funktioner
  • Provtagningssystem
  • Olika typer av mätinstrument
TopContent: ProductGroup (9488)
Default.Master