M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Emaljerade tubvärmeväxlare (3V Tech)

3V Glasscoat emaljerade tubvärmeväxlare finns i tre olika typer:

1. Typ SFA

Höljet, manteln och rörskalet är helt glasemaljerade, bafflarna är gjorda av PTFE, rören är av kiselkarbid och tubsidan av rostfritt stål. Produkten införes i mantelsidan och tubsidan matas med kyl/värmemedia.

2. Typ SFB

Höljet, manteln och rörskalet är i rostfritt stål, bafflarna är gjorda av PTFE, rören är av kiselkarbid och fördelarna på tubsidan är helt glasbelagd. kyl/värmemedia införes i mantelsidan och tubsidan matas med produkten.

3. Typ SFC

Både hölje- och tubsidan är helt glasemaljerade, bafflarna är gjorda av PTFE, rören är av kiselkarbid. Det möjliggör att två korrosiva produkter kan behandlas genom att införa en i mantelsidan och den andra in i tuberna.

TopContent: ProductGroup (9488)
Default.Master