M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Emaljerad kontork (3V Tech)

Beskrivning:

  • Maskinen består av ett tryckkärl med en karakteristisk form av två koner som är anslutna till basen, vilken är försedd med en värmemantel och monterad på stift som vilar på två stödramar.
  • Ångsugledningen och tätningssystemet är installerade på andra sidan av ramen.
  • Givare för mätning av pannans innertemperatur inryms inuti sugledningen.
  • Denna utrustning drivs generellt trycklös, endast värmemanteln arbetar under tryck.
TopContent: ProductGroup (9488)
Default.Master