M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Konisk vakuumtork med blandarskruv (3V Cogeim)

Cogeims koniska vakuumtork är en satsvis tork som skonsamt torkar och blandar pulver. Ingen restprodukt kvar i torken efter tömning vilket gör att används i läke- och livsmedelsindustri. Mantlade ytor för uppvärmning av produkt vilket tillsammans med undertryck driver av fukten.

  • Kan vakuumsättas
  • Total tömning
TopContent: ProductGroup (8853)
Default.Master