M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Paddeltork/kylare

Paddeltork, Andritz Gouda 2017

GMF Gouda paddeltork/kylare är en kontinuerligt arbetande maskin med indirekt värmeöverföring. I det slutna värme-/kylsystemet används ånga, hetolja eller kylvatten. Värmeöverföringen sker huvudsakligen via paddlarna och till dels av tråget. Både paddlarnas bak- och framsida är i ständig kontakt med produkten vilken transporteras framåt med hjälp av torkens lutning. Produkt kan torkas och sedan kylas i en maskin genom att den förses med två separata system för värming och kylning.

Läs mer hos GMF Gouda

  • Effektiv energiöverföring tack vare paddlarnas utformning
  • Skonsam hantering av produkt
  • Låg energiförbrukning
  • Robust utförande
  • Klarar bryggbildande produkter som slam tack vare självrensande paddlar
  • Paddeltorken kan kapslas och köras som kontinuerlig vakuumtork
TopContent: ProductGroup (8853)
Default.Master