M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vakuumtork (3V Cogeim)

Chemidry är avsedd för kemisk industri. Dess konstruktion är robust för att kunna hantera produkter med hög densitet och viskositet. Den kan arbeta med temperaturer upp till 350ºC. Steridry är avsedd för finkemi- och läkemedelsindustrin för tillverkning av aktiv substans och installation i renrum. Steridry ES är enkelsidigt lagrad. En gavel är gångjärnsupphängd för enkel åtkomlighet och inspektion.

Läs mer hos 3V Cogeim

  • Enkel åtkomlighet för inspektion (gäller Steridry)
  • Effektiv värmeöverföring och blandning tack vare rörverkets form
  • Helt sluten torkprocess
  • Chemidry kan förutom tork användas som reaktor, kristallisator och för extraktion
  • CIP-rengöring
TopContent: ProductGroup (8853)
Default.Master